Ekonomisk jämställdhet

Man i förgrunden som går mot en grupp människor
Bild: Mostphotos

Vem tar ansvar för framtidens arbetsliv?

Offentlig sektor står inför stora utmaningar med framtida kompetensförsörjning. Enligt SKR:s personalprognos behövs 410 000 personer anställas till kommuner och regioner inom en tioårsperiod. Den 8 december arrangerade Länsstyrelsen i Skåne en konferens med fokus på kompetensförsörjning, jämställdhet och arbetsmiljö.

Läs mer

Ny rapport jämför arbetsvillkoren mellan kvinno- och mansdominerade yrken i 224 kommuner och 16 regioner

Rapporten visar bland annat att sjukfrånvaron är högre, deltid är vanligare och att arbete på kvällar och helger är vanligare i de kvinnodominerande yrkesgrupperna. Dessutom är antalet medarbetare per chef högre i de kvinnodominerande yrkesgrupperna. De ojämställda arbetsvillkoren är viktiga faktorer bakom kvinnors sämre ekonomi och hälsa och arbetet med dessa behöver prioriteras.

Rapporten ”Hur jämställda är arbetsvillkoren? – En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och regioner” är ett samlat initiativ från 16 Länsstyrelser som omfattar resultat från 224 kommuner och 16 regioner. I rapporten jämförs ett urval av arbetsvillkor mellan den mest mansdominerade respektive den mest kvinnodominerande yrkeskategorin hos varje kommun och region.

Syftet med rapporten är att synliggöra lokala och strukturella skillnader i arbetsvillkor och att utgöra underlag för fortsatt arbetet med ekonomisk jämställdhet i kommuner och regioner. Rapporten jämför tio olika villkor, till exempel sjukfrånvaro, deltidsarbete, medarbetare per chef, möjlighet till flextid och delade turer. Stress, arbetstrivsel och arbetstid är exempel på faktorer som forskning visar påverkar ekonomin och hälsan.

Här kan du ta del av den Skånska delen av rapporten

Film från internationella kvinnodagen 2022

Filmen gjordes i samband med internationella kvinnodagen 2022.