Om Ett jämställt Skåne

Alla människor oavsett kön ska kunna bidra till och ta del av samhället på lika villkor. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.  Genom Ett jämställt Skåne arbetar vi tillsammans för att höja kunskapen och utveckla jämställdhetsarbetet i länet.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har sedan 1994 regeringens uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. I uppdraget ingår samverkan med statlig, kommunal och regional verksamhet och att ha en samordnande, initierande, kunskapsuppbyggande, stödjande och uppföljande roll.

Bli en del av Ett jämställt Skåne

Genom att ledningen tar beslut om att ansluta er organisation eller ert företag blir ni en del av Ett jämställt Skåne och Skånes jämställdhetsstrategi, Jämställdhetsstrategi för Skåne 2024-2027. Då tar ni ställning för att ni vill verka för jämställdheten i vårt län.

Att ansluta sig till Ett jämställt Skåne innebär att:

  • Ni aktivt arbetar för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i Skåne.
  • Ni får del av utvecklingen i Skåne rörande jämställdhet i form av nyhetsbrev, statistik, föreläsningar och erfarenhetsutbyte.
  • Ni kan få riktat stöd i ert jämställdhetsarbete
  • Ni vill dela mer er av era erfarenheter gällande ert jämställdhetsarbete
  • Ett jämställt Skåne är öppet för alla kommuner, företag, myndigheter och civilsamhällesorganisationer som är verksamma i Skåne

Här kan ni gå med i Ett jämställt Skåne

Välkomna!