Statistik

Statistik, och framför allt könsuppdelad statistik, kan vara ett viktigt verktyg för att synliggöra skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns villkor i samhället. 

Här hittar du aktuell statistik från flera olika källor.