Nationell statistik

Bild: Mostphotos

Tema jämställdhet hos statistiska centralbyrån, SCB

Jämställdhetsstatistiken beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Den visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål.

Jämföraren – Kolada

Kolada ger kommuner och regioner möjligheterna till jämförelser och analyser. Databasen innehåller
6 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser.