Ett jämställt Skåne

Välkommen till Ett jämställt Skåne!

Ett jämställt Skåne är visionen för och namnet på Skånes jämställdhetsstrategi.

I strategin hittar du de prioriterade målen för länet och hur vi tillsammans ska arbeta för att de jämställdhetspolitiska målen ska få genomslag utifrån de förutsättningar och behov som finns i Skåne.

Jämställdhetsarbetet behöver ske systematiskt, kunskapsbaserat och i samverkan.

Här hittar du jämställdhetsstrategin, kunskapsunderlag och information om hur ni som organisation kan ansluta er till strategin  och bidra till Ett jämställt Skåne.