Regional statistik

Bild: Mostphotos

Jämställdhetsstatistik i Skåne 2023

Jämställdhetsstatistik i Skåne 2021

Könsuppdelad statistik är ett viktigt verktyg för att synliggöra
skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns villkor i samhället.
Med denna statistik vill vi visa hur förhållandena ser ut för kvinnor
och män inom olika områden i Skåne.

Lägesbilder för barn och ungas uppväxtvillkor

Länsstyrelsen Skåne har gjort en kartläggning över barns och ungas uppväxtvillkor i Skåne. Kartläggningen har sammanfattats i en lägesbild för varje skånsk kommun, en lokal lägesbild.

Scrolla ned till rubriken ”Lägesbilder för varje kommun”.