Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män ska ha samma tillgång till hälso- och sjukvård och arbetet med den sexuella och reproduktiva hälsan ska stärkas.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.