Våldsförebyggande arbete

Personers ben som går på en brygga
Bild: Mostphotos

För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Det är också den första målsättningen i regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Läs mer på Jämställdhetsmyndigheten