Skolan

Bild: Mostphotos

Att arbeta med skolans jämställdhetsutmaningar handlar inte bara om att förbättra och utveckla skolan utan är också ett generellt förebyggande arbete. Hur kan ett sådant arbete utformas? Vilka utmaningar och lösningar finns?

Detta var några av de frågor som var i fokus för vår årliga konferens 2021: Jämställdhet i skola och utbildning– ett förebyggande arbete. Nu har du möjlighet att ta del av flera av föreläsningarna och seminarierna från konferensen i efterhand.

Emma Leijnse, journalist och författare till bland annat Fördel kvinna: den tysta utbildningsrevolutionen var en av våra huvudtalare och inledde konferensen.
”Det blir ju bara värre om jag berättar” Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer – Victoria Carlsson Wahlgren, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF.

Sex- och samlevnadsundervisningen ur ett rättighetsperspektiv – Gabriella Haramaty och Pele Ahmed, processledare sex- och samlevnadsundervisning i Malmö stad.

Grundskolornas arbete med jämställdhet och trygghet – Anna Johansson, Skolinspektionen.

Förebygga våld med jämställdhetsarbete: Exemplet Kristianstad – Ulrika Mårtensson, Samordnare för Spelar roll, Kristianstad kommun.

Att upptäcka och förebygga hedersproblematik i skolan – Hanna Cinthio, FreeZone Sweden.

Ämnesintegrerad normkritisk pedagogik – såhär gör du! – Irja Berntson, pedagog och utbildare på Fabrik 5:

Elevernas ”egna” val – psykologiska faktorer bakom könsskillnader i yrkesintressen – Una Tellhed, Lunds universitet.