Företag

Här kan du se en förteckning över de skånska företag som är anslutna till Ett jämställt Skåne.

Eftersom att framtiden är jämställd så arbetar Add Gender med att hjälpa organisationer att hitta vägen dit. Vi är normingenjörer som utbildar, granskar och rådger verksamheter som vill bli jämställda och inkluderande.

Till Add Gender

Ledarskapsbloggen Bossbloggen och Facebook-gruppen Bossbrudar är för kvinnor som är eller vill bli chefer och arbetar dagligen med att få fler kvinnliga ledare affärslivet.

Vår ambition är att skapa förutsättningar, öppna dörrar, vägleda och göra skillnad för människor som vill bidra med sina unika kompetenser och erfarenheter på arbetsmarknaden. Jämställdhet, jämlikhet och mångfald ska genomsyra vårt arbete med människor. Genom alla våra insatser vill vi verka för ökad jämställdhet och mångfald.

Jag är en beteendevetare och statistiker som arbetar som jämlikhetskonsult, med statistik som mitt främsta arbetsredskap. Jag genomför kartläggningar och analyser och hjälper organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Cool Minds är ett vetenskapslekland för barn, som bland annat lär ut programmering och teknik till barn. Internt är det en hjärtefråga att inspirera fler flickor till programmering och teknik. Detta jämställdhetsarbete har gett oss erfarenheter som vi hade kunnat dela.

Till Cool Minds

Vår värdegrund utgår ifrån att alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet. Alla, oavsett förutsättningar, ska respekteras och behandlas likvärdigt.

Vi ska spegla stadsdelen och staden vi befinner oss i, både i verksamheten och personalen.

För oss är det viktigt att Funnys Äventyr välkomnar alla och självklart behandlar alla lika. Våra medarbetare kommer från olika kulturer, och talar flera olika språk, det en viktig del av att skapa en inkluderande miljö.

Funnys Äventyr har ett avtal med Malmö stad som innehåller bland annat att:
– Vi ska ta emot förskoleklasser och lågstadieklasser under skoltid.
– Ta emot praktikanter med olika bakgrund och nationalitet.

Till Funnys Äventyr

Vi utvecklar programmet Förändringens nycklar kvinna i Skåne som är ett målgruppsanpassat program för nyanlända arabisktalande kvinnor på väg in på arbetsmarknaden.

Vi arbetar med jämställdhet genom vårt kooperativ, ett arbetsintegrerat socialt företag. Vi hjälper till med språk, vägar till arbete och stärker kvinnor i vår verksamhet.

Genom satsningen The Yes Way arbetar vi tillsammans med flera andra inkubatorer runt om i landet för ett jämställt och inkluderande innovationssystem på regional och nationell nivå.

Till Ideon Innovations

 

Vi jobbar konstant med utbildning och lyfter diskussionen kring mångfald och jämställdhet i organisationen med både ledare och medarbetare. Exempel är utbildning för chefer i rekrytering där ”Diversity” är ett stort block av utbildningen. Ett annat exempel är att vi på vår senaste kick off med hela företaget hade detta ämne i fokus på en av stationerna som alla deltog i. Syftet att höja medvetandenivån i dessa frågor.

Till Inriver

Vi erbjuder kompetensutveckling i form av seminarier och workshops i ämnen och frågor som är relevanta och aktuella. Styrelsen består av lika många män och kvinnor.

Till KC Komptenscenter

Lifesify vill bidra till ett jämställt Skåne genom en inkluderande arbetsmiljö och samma möjlighet oavsett kön, etnicitet eller bakgrund.

Genom våra tillgängliga och inkluderande utbildningsresurser och stöd, strävar vi efter att eliminera könsgapet som finns inom utbildningen och främja lika möjligheter för alla. Vi är stolta över att vår plattform gör det möjligt för oss att engagera oss med användarna från alla samhällsskikt och ge dem verktyg och resurser som behövs för att lyckas i deras akademiska och personliga liv.

Lifesify stödjer FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling genom att erbjuda en inkluderande och tillgänglig plattform dygnet runt. Genom att främja lika tillgång till utbildning och förbättra kommunikationen, arbetar vi mot att minska den utbildningsmässiga ojämlikheten och oavsett deras socioekonomiska bakgrund eller geografiska läge, kan få tillgång till utbildningsresurser och stöd dygnet runt.

Vi tror att genom att ge individer styrka att uppnå sin fulla potential, kan vi bidra till att skapa ett mer rättvist och jämlikt samhälle.

Kontaktperson för arbetet: Camilla Bråkenhielm
E-post: camilla.brakenhielm@lifesify.com

Vi skapar och håller digitala utbildningar som hjälper våra kursdeltagare att jobba smartare. Våra ämnen är ledarskap, projektledning, bemötande och arbetsmetodik. Vi är noga med jämställdhetsperspektivet i våra utbildningar när det gäller t ex bildval, övningar, citat och att låta alla kursdeltagare komma till tals. Vi tror att jämställdhets- och mångfaldsfrågorna är centrala för att skapa en bra och innovativ arbetsmiljö, och tar just nu fram en digital utbildning om mångfald, diskriminering och bemötande. Till denna utbildning söker vi också inspiration och fakta.

Till Lustra Utbildning AB

På Massive arbetar vi aktivt med att skapa en mer jämställd arbetsplats genom olika initiativ inom studion. Bland annat har vi en intern grupp av anställda som arbetar med olika frågor, där jämställdhet är en av de stora punkterna. Ett annat konkret exempel på vårt arbete att få fler kvinnor och icke-binära att söka sig till IT-branchen och spelindustrin är vårt samarbete med organisationen Pink Programming, med vilka vi håller workshops som inspirerar deltagarna att lära sig programmera.

Till Massive Enterteinment

Mångfaldsföretagarna samlar landets främsta och mest kunniga företag inom mångfald, jämställdhet och normkritik. Vi är ett 40-tal experter som arbetar med mångfald på olika sätt. Vi anordnar nätverksträffar, föreläsningar och annat för att våra medlemmar ska kunna knyta kontakter och utveckla sina kunskaper. Organisationer som vill ha hjälp med sitt mångfaldsarbete kan skicka en offertförfrågan till våra medlemmar och därmed få svar från flera kvalificerade företagare.

Genom att träna människors interna resurser såsom; mental styrka, social kompetens och emotionell intelligens stärker vi individers självkänsla och därmed underlättas inkluderande arbetssätt där alla kan vara olika med samma värde. När vi har stärkt självkänsla på arbetsplatser behöver vi inte känna avundsjuka eller rädsla gentemot främmande.

Genom en stadig jämställdhetsförhållning med exempel och forskningsresultat i alla föreläsningar och publiceringar.

Vi skapar medvetande om allas lika värde genom att ge lika lön för samma arbete, både för kvinnor och män, på vår arbetsplats.

Till Reimer Coach & Consult AB

Genom att sprida kunskap om jämställdhet, Skånes strategi och ta upp dessa viktiga ämnen via social medier och min hemsida både som egenföretagare men även i nätverkssammanhang.

Till Sofia Sarstedt

Telavox är ett IT- och telekombolag som verkar i en mansdominerad bransch. Det här vill vi ändra på!

Jämställdhet- och mångfaldsfrågor är ett fokusområde för Telavox då vi är säkra på att huruvida vi lyckas arbeta med dessa frågor framgångsrikt eller inte är avgörande för våra medarbetares välmående – och i sin tur Telavox framgång.

Vi vill göra skillnad både för Telavox som bolag men också i vår bransch då vi är övertygade om att hela branschen kommer gynnas av en större mångfald.

Ett par exempel på hur vi jobbar med det här:
1. Vi mäter och frågar hur våra medarbetare mår och vad dem tycker om hur det är att vara på Telavox. Vi undersöker skillnaderna mellan könen här och skapar actions när det finns skillnader.
Vid senaste mätningen var kvinnor vår nöjdaste grupp – 44 i eNPS. Wow!
2. Vår utvecklingsavdelning rekryterar 50/50 män vs kvinnor. Det går!
3. Vi är noga med hur vi uttrycker oss och vilka ord som förekommer i vår företagskultur. Är vi inkluderande? Är vi inte det tar vi action. Det här gäller allt från rekryteringsannonser, till hur vi pratar med varandra vid kaffeautomaten.
4. Vi har interna kvinnliga nätverk där vi kan ventilera fritt, bjuda in till aktiviteter, fråga saker i ett tryggt forum och vara extra peppiga mot varandra!
5. Vi bjuder minst 2 gånger om året in andra kvinnor i vår bransch för att hålla oss up to date med hur kvinnor i vår bransch mår och vad vi kan göra åt det.
6. Varje lov bjuder vi in både pojkar och flickor till programmeringsworkshops där barnen får hälsa på vårt kontor. För oss är det viktigt att lika mycket tjejer som killar kommer på våra workshops. Våra utvecklare Sandra och Nina är ansvariga för dessa och vi får mycket ansökningar från grymma tjejer genom marknadsföringen Sandra och Nina gör. Vårt mål är att bidra till en framtid där ingenjörsprogrammen på LTH är 50/50.
7. Vi har flexibel arbetstid så att alla kan hämta och lämna på föris eller annat som är viktigt i livet.
8. Vi säkrar att alla på Telavox är medvetna om
9. Vi jobbar preventivt med stresshantering. Alla medarbetare har tillgång till läkar- och psykologtjänster gratis. Detta behöver inte passera HR eller chef – utan bokas av medarbetaren när så önskas.
10. Vi ställer gärna upp och sponsrar initiativ som Her Tech-future som ska inspirera fler tjejer att välja tekniska utbildningar.
10. Vi är medvetna om att vår ledningsgrupp saknar den mångfald vi önskar. Vi jobbar aktivt med att hålla befintlig ledningsgrupp uppdaterade med kunskap om mångfald och tar varje chans att öka mångfalden i gruppen.
11. Vi genomför regelbundet lönekartläggning där vi säkrar att vi har rättvisa löner mellan könen. Har vi skillnader vi inte kan förklara gör vi något åt dessa.
12. Vi är medvetna om att vi inte är perfekta och jobbar hårt för att bli bättre. Hela tiden.

Till Telavox

Genom sina workshops, föreläsningar och utbildningar inom inkluderande ledarskap och interkulturellt teamwork för organisationer och för nyankomna till Sverige, bidrar The Intercultural Lab till en bättre matchning på arbetsmarknaden och en minskad kompetensbrist.

Till The Intercultural Lab

Vi bidrar till ett jämställt Skåne genom kunskapsbyggande insatser. Genom föreläsningar, workshops och processledning stöttar vi verksamheter i Skåne att utvecklas mot mer jämställda och inkluderande organisationer.

VoB Syd ägs av kommunerna i Skåne och Kronobergs län och drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. VoB är det offentliga alternativet inom socialtjänstens område. Bolagets verksamheter tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) gällande skydd, stöd, integration, utredning och behandling.

Till VoB Syd

Vi vill vara med för ett jämställt Skåne på det sättet att vi vill erbjuda alla möjligheten till en hälsosammare vardag genom coaching för kost och trängning. Och det gäller för alla åldrar, kön och bakgrund. Och alla ska kunna ha råd till en bättre hälsa oavsett var du än befinner dig. Ända kravet vi ställer är att man skall kunna hålla en kontakt digitalt